Grat, I. S. (2008) “Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 97–107. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/381 (Accessed: 3 October 2023).