Fiedorczyk, P. (2008) “Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r”., Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 109–123. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382 (Accessed: 27 March 2023).