Łysko, M. (2008) “Kara pracy poprawczej w orzecznictwie karno-administracyjnym Polski Ludowej”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 143–168. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/384 (Accessed: 3 October 2023).