Lityński, A. (2008) “Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współcze- sność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917– –2007. Wydawca: Sąd Najwyższy i Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 stron. ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 187–190. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/386 (Accessed: 26 September 2022).