Lityński, A. (2008) “jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 stron. ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 204–205. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/391 (Accessed: 6 October 2022).