Łysko, M. (2008) “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007)”, Miscellanea Historico-Iuridica, 6, pp. 213–215. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394 (Accessed: 26 March 2023).