Czefranowa, E. A. (2007) “Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 11–20. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396 (Accessed: 28 September 2022).