Szczygielski, K. (2007) “Konkubinat w przedkodeksowym prawie kanonicznym Kościoła katolickiego”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 21–31. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/397 (Accessed: 6 October 2022).