Łopatecki, K. (2007) “Cywilna jurysdykcja wobec wojskowych w Koronie na przełomie XVI i XVII stulecia”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 33–56. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/398 (Accessed: 26 March 2023).