Maksimiuk, D. (2007) “Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r”., Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 57–75. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399 (Accessed: 27 September 2022).