Wołkonowski, J. (2007) “Skargi mniejszości żydowskiej na arenie międzynarodowej na zachowanie się żołnierzy polskich podczas wyzwolenia Wilna w kwietniu 1919 r. ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 105–120. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/402 (Accessed: 26 September 2022).