Fiedorczyk, P. (2007) “Z badań nad prawem rodzinnym w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r”., Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 139–156. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/404 (Accessed: 5 February 2023).