Łysko, M. (2007) “Zbiórki publiczne na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w świetle polityki wyznaniowej władz okresu gomułkowskiego ”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 157–173. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/405 (Accessed: 5 February 2023).