Łysko, M. (2007) “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (lata 2005–2006)”, Miscellanea Historico-Iuridica, 5, pp. 195–199. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/407 (Accessed: 31 March 2023).