Hoc, S. (2021) “Review: J. Widacki, A. Szuba-Boroń, Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP. Przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim [Espionage Cases Before the Vilnius Courts During the Second Polish Republic. A Contribution to the History of the Struggle of Polish Intelligence and Counterintelligence with Soviet and Lithuanian Intelligence], Kraków 2020”, Miscellanea Historico-Iuridica, 20(1), pp. 345–354. Available at: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/575 (Accessed: 28 June 2022).