[1]
K. Szczygielski, “M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 (Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Batory University in Vilnius in the years 1919-1939), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 pages”, MiscellaneaHI, vol. 15, no. 2, pp. 361–364, Apr. 2017.