[1]
K. Kuźmicz, “A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne”, MiscellaneaHI, vol. 12, pp. 437–450, Jan. 2013.