[1]
A. Nikžentaitis, “Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w”., MiscellaneaHI, vol. 9, pp. 9–14, Jan. 2010.