[1]
P. Niczyporuk, “Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim”, MiscellaneaHI, vol. 9, pp. 29–40, Jan. 2010.