[1]
J. M. Skelnik, “Tworzenie i organizacja Królewsko-Polskiego sądownictwa wojskowego w latach 1917–1918”, MiscellaneaHI, vol. 9, pp. 53–66, Jan. 2010.