[1]
P. Fiedorczyk, “Organizacja rządowego etapu prac legislacyjnych w świetle wewnętrznych dokumentów Rady Ministrów w latach 1944–1946 ”, MiscellaneaHI, vol. 9, pp. 97–107, Jan. 2010.