[1]
K. Szczygielski, “Leonard Piętak – wspomnienie w setną rocznicę śmierci ”, MiscellaneaHI, vol. 8, pp. 59–72, Jan. 2009.