[1]
S. Bożyk, “Pozycja ustrojowa Rady Państwa w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r”., MiscellaneaHI, vol. 8, pp. 161–174, Jan. 2009.