[1]
L. Jamróz, “Wybrane konstytucyjne prawa i wolności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986–1997 ”, MiscellaneaHI, vol. 8, pp. 235–256, Jan. 2009.