[1]
V. Terehovich and E. Nimande, “Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 13–27, Jan. 2009.