[1]
R. Willer, “Określanie granic karalności w procesie kształtowania się rosyjskiego prawa karnego”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 29–50, Jan. 2009.