[1]
K. Laskowska, “Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 51–69, Jan. 2009.