[1]
K. Kuźmicz, “Wpływ filozofii Immanuela Kanta na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Bautro”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 95–120, Jan. 2009.