[1]
D. Maksimiuk, “Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 141–151, Jan. 2009.