[1]
P. Fiedorczyk, “Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 153–173, Jan. 2009.