[1]
A. Bartnicki, “Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 195–208, Jan. 2009.