[1]
A. Sakowicz, “Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007) ”, MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 209–228, Jan. 2009.