[1]
K. Szczygielski, “Międzynarodowa konferencja naukowa „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy” – Lwów 24–25 kwietnia 2009 r”., MiscellaneaHI, vol. 7, pp. 288–289, Jan. 2009.