[1]
K. Szczygielski, “Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w. ”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 27–40, Jan. 2008.