[1]
I. S. Grat, “Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 97–107, Jan. 2008.