[1]
P. Fiedorczyk, “Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r”., MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 109–123, Jan. 2008.