[1]
A. Lityński, “Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współcze- sność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917– –2007. Wydawca: Sąd Najwyższy i Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 stron. ”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 187–190, Jan. 2008.