[1]
A. Lityński, “jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 stron. ”, MiscellaneaHI, vol. 6, pp. 204–205, Jan. 2008.