[1]
E. A. Czefranowa, “Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim”, MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 11–20, Jan. 2007.