[1]
K. Łopatecki, “Cywilna jurysdykcja wobec wojskowych w Koronie na przełomie XVI i XVII stulecia”, MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 33–56, Jan. 2007.