[1]
D. Maksimiuk, “Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r”., MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 57–75, Jan. 2007.