[1]
K. Kuźmicz, “Stosunek Czesława Znamierowskiego do filozofii Immanuela Kanta”, MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 77–94, Jan. 2007.