[1]
J. Wołkonowski, “Skargi mniejszości żydowskiej na arenie międzynarodowej na zachowanie się żołnierzy polskich podczas wyzwolenia Wilna w kwietniu 1919 r. ”, MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 105–120, Jan. 2007.