[1]
P. Fiedorczyk, “Z badań nad prawem rodzinnym w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r”., MiscellaneaHI, vol. 5, pp. 139–156, Jan. 2007.