Łysko, M. “Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych I Komparatystyki Prawniczej (rok 2013)”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 13, no. 1, Jan. 2014, pp. 345-51, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/232.