Kuźmicz, K. “A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe I Konsekwencje Cywilizacyjne”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 12, Jan. 2013, pp. 437-50, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/254.