Niczyporuk, P. “Stwierdzenie ciąży (inspectio Ventris) Jako środek Ochrony interesów Dziecka poczętego W Prawie Rzymskim”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 9, Jan. 2010, pp. 29-40, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/317.