Łysko, M. “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (rok 2009)”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 9, Jan. 2010, pp. 165-8, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/328.