Bożyk, S. “Pozycja Ustrojowa Rady Państwa W Konstytucji PRL Z 22 Lipca 1952 R”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 8, Jan. 2009, pp. 161-74, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/338.