Maksimiuk, D. “Z Problematyki Kodyfikacji Prawa Karnego Materialnego początków Polski Ludowej”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 7, Jan. 2009, pp. 141-5, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/357.